English
您的当前位置:Enbridge > 关于我们 > Enbridge

        Enbridge


使       命:让天下没有火灾,让社会更加安全

愿       景:成为世界一流的防火产品及服务提供商

宗       旨:创造客户,以奋斗者为本

风       格:Enbridge学习型、社交型、创业型

人才理念:勇于负责,专业精湛

Enbridge                   能者上,平者让,庸者下

绩效理念:有情、有义、有结果的人有回报

工作理念:严谨苛刻、追求卓越

产品理念:Enbridge易销售、易交付、易维护

服务理念:Enbridge客户没有对错,只有满意不满意
1207/924/678/1349/868/2174/799/1431/1155/ 中国建材中国正通临沂房产